Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Others

3  

ତାରାପ୍ରସାଦ ଜେନା

Others

ମନର ବହିକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଛି ଘର

ମନର ବହିକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଛି ଘର

1 min
221ମନର ବହିକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଛି ଘର

ଆଦର ଆଖିରେ କାଳେ ହେବିନି ପର 

    .......ମନର ବହିକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଛି ଘର ! ୦ !


ଖୋଲିକି ପଢ଼ିବ କିଏ ସହଜ ପୃଷ୍ଠା

ସେତିକି ସୁଖର ପ୍ରେମ ମିଳୁନି ନିଷ୍ଠା

ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବର ନିଃଶ୍ବାସ ମାରେ ମଣିଷ ଛାର

    .......ମନର ବହିକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଛି ଘର ! ୧ !


ବିତୃଷ୍ଣା ପାଠକ ଆଜି ବୁଝୁନି ଗଙ୍ଗା

ଆଶାର ଚାଲିଛି ଖାଲି ନିୟତ ଦଙ୍ଗା

ଭାବର ହସକୁ କାନ୍ଦ ଅବୁଝା ଡର 

   .......ମନର ବହିକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଛି ଘର ! ୨ !


ତଥାପି ଆତ୍ମାର ଡାକେ ରହିଛି ଜୀବ

ଭଲର ଦୁନିଆ ଜଣେ ଭେଟିବା ହେବ

ପାଠକ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉନି ଠାର

   .......ମନର ବହିକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିଛି ଘର ! ୩ !
Rate this content
Log in