Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Ghanashyam Biswal

Tragedy Inspirational

3  

Ghanashyam Biswal

Tragedy Inspirational

ଦେଶଭକ୍ତ

ଦେଶଭକ୍ତ

1 min
466


ଦେଶପାଇଁ ସିଏ ନିଏ ଜନମ ଦେଶ ପାଇଁ ସିଏ ମରେ 

ଜୀବନ ତାହାର ସରି ଯାଏ ସିନା ମରିବି ଅମର ହୁଏ l 

ଦେଶ ସେବା ତାର ଜୀବନ ବ୍ରତ  

ମାଟି ମାଆ ତାର ପରାଣ ମିତ l 

ଆପଣା ପର  ସେ ଦେଖି ନଥାଏ 

ସଭିଙ୍କ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ l 

ନିଜ କଥା ସିଏ ପାସୋରି ଦିଏ  

ଦେଶ ପାଇଁ ସିଏ ନିଦ ହଜାଏ l 

ଗରିବକୁ ଦିଏ  ଦି ମୁଠା ଦାନା  

ଦରିଦ୍ରକୁ ପୁଣି ଟିକିଏ କନା l 

ଦେଶର  ଉନ୍ନତି ତାର ସପନ 

ଖଟି ଖାଇ ଚଳେ ସୁଖରେ ମନ l 

ଦିଏ ପ୍ରାଣ ବଳି ତା ଦେଶ ପାଇଁ 

ଏମିତି ଭକତ ଜଗତେ କାହିଁ? Rate this content
Log in