Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ranjan kumar Mohanty

Abstract

3  

Ranjan kumar Mohanty

Abstract

ଛନ୍ଦହୀନ ଜୀବନ

ଛନ୍ଦହୀନ ଜୀବନ

1 min
177


ଜୀବନ ଗୋ ତୁମେ କେବେ ଛନ୍ଦହୀନ 

ବେସୁରା ରାଗିଣୀ ଟିଏ 

ପ୍ରତିଟି ଦିନର ପୁନରାବୃତ୍ତିରେ 

ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାରୁ ଖିଏ 

ଯଦି ଛନ୍ଦ ମିଶିଯାଏ 

ସୁଖର ଦୁଃଖର ମଧୁର ମିଳନେ 

ଜୀବନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ ।


ଜୀବନ ଗୋ ତୁମେ କେବେ ଛନ୍ଦହୀନ 

କବିତାର ଦୁଇପଦ 

ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ 

ପ୍ରତ୍ୟାଶାର ଆର୍ତ୍ତନାଦ 

ଆନନ୍ଦ ପୁଣି ବିଷାଦ 

ଛକା ପଞ୍ଝାର ଏ ଛମ୍ ଛମ୍ ପୁଣି 

କେବେ ଭରେ ତହିଁ ଛନ୍ଦ ।


Rate this content
Log in