Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Lata Behera

Abstract

5  

Lata Behera

Abstract

ଗହୀର ବିଲର କିଆ ଗୋହିରୀ

ଗହୀର ବିଲର କିଆ ଗୋହିରୀ

1 min
7ଗହୀର ବିଲର କିଆ ଗୋହିରୀର

  ଧାନ କେବେ ମରେ ନାହିଁ 

ଅବିରତ ସେଠି ଜଳ ଝରୁ ଥାଏ

   ଝର ବିଲ ପରା ସେହି ।


ନିଦାଘ କାଳରେ ହୁଏ ସେଠି ଚାଷ

   କୃଷକଟି ଖୁସି ତହିଁ 

ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ

   ନିରାଶା ସେ କରେ ନାହିଁ ।


ଗହୀର ବିଲରେ କିଆ କନ୍ଦା ହୁଏ

   ବିଲୁଆଟି ଭୁକେ ରହି

ଗହୀର ବିଲର କିଆ ଗୋହିରୀରେ

   ମାଛ ରହିଥାଏ ଚାହିଁ ।


ଗହୀର ବିଲଟି ଥାଏ ଯା ପାଖରେ

   ଅଭାବ ତାହାର ନାହିଁ 

ବାରମାସ ଯାକ ଯୋଗାଏ ଆହାର

   ଚାଷ ହେଇଥାଏ ତହିଁ ।


ଦୁଇ ଫସଲି ଯେ ଅଟେ ସେଇ ବିଲ

   ଏକଥା ଭୁଲିବ ନାହିଁ 

କୃଷକ ଭାଇର ସିଏ ତ ଜୀବନ

   ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସସ୍ଥାନ ତହିଁ । 


ଗହୀର ବିଲର କିଆରିରେ ଧାନ 

   ପାଚି ହସୁଥାଏ ତହିଁ 

ଢୀପ ବିଲ ସିନା ମରୁଡିରେ ଯାଏ

   ଗହୀର ବିଲର କାହିଁ ? 


ଗହୀର ବିଲର କିଆ ଗୋହିରୀର

   ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ତହିଁ 

ଧଉଡିରେ ଯାଏ ନା ମରୁଡିରେ ଧୁଏ

  ଫସଲରେ ହସେ ସେହି ।


ଯେତେ ବିଲ ଥାଉ ଗୋହିରୀ ବିଲର 

   ସମକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ 

ଲକ୍ଷେ ତାର ଥିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ

   ଚନ୍ଦ୍ରମା କି ହୁଏ ସେହି ।


ସବୁ କିଆରିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜିତ

   ମାଆଙ୍କ କରୁଣା ସେହି

ଢୀପ ବିଲ ସିନା ହତାଶ କରାଏ

    ଭରସାଟି ଦିଏ ସେହି ।


ଗହୀରି ବିଲର କିଆ କନ୍ଦା ପାଇଁ 

     ହାତୀ ରହି ଥାଏ ଚାହିଁ ତହିଁ 

ଖାଇବାକୁ ସିଏ ନସର ପସରେ

     ଧାଇଁ ଯାଇଥାଏ ତହିଁ  ।।Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract