Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Debaki Behera

Abstract Inspirational

5.0  

Debaki Behera

Abstract Inspirational

ସତ୍ୟ ବଚନ

ସତ୍ୟ ବଚନ

2 mins
758
ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଣିରେ ଫୋଟକା


କେତେବେଳେ ଲିଭିଯିବ


କାହିଁ ପାଇଁ ଏତେ ମାନ ଅଭିମାନ


କ୍ରୋଧ ଘୃଣା ଆଉ ଗର୍ବ l


କି ନେଇ ଆସିଛୁ କି ନେଇ ଯିବୁତୁ


ମିଛ ମାୟାର ସଂସାର


ସର୍ବେ ଆମେ ପରା ଅଭିନୟ ସାରି


ବାହୁଡ଼ିବା ନିଜ ଘର l


ପାଣିରେ ଯେପରି ଫୋଟକା ଟିଏ ତୁ


ଜୀବନ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାହିଁ


ଯେତିକି ସମୟ ବଞ୍ଚିଛୁ ତୁହି ରେ


ହସି ଖେଳି ଯା ଜିଇଁ l


ଲୁହକୁ ପୋଛିତୁ ହସି ଦେ ଥରେ


ଦୁଃଖ ସବୁ ଘୁଂଚିଯିବ


ପରକୁ ଆପଣା କରି ଚାଲୁଥିଲେ


ବାଟ ପୁଣି କଟିଯିବ l


ପାଇବା ର ଆଶା ଯେତିକି ରଖୁତୁ


ତ୍ୟାଗ ରେ ମନ ତୁ ବଳା


ପାଇବା ଖୁସି ଠୁ ଦେବାର ଆନନ୍ଦ


ବୁଝିଯିବୁ ତୁ ରେ ବାଳା l


(ମୋର) ମୋର କହି ଯେତେ ଧନ୍ଦି ହେଲେ


କିଛି ବି ନୁହେଁ ତୋହର


ଅଭିନୟ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚେ ଛିଡା


ଚରିତ୍ର ତୋର ନିଜର l


ଉତ୍ଥାନ ପତ୍ତନ ଜୀବନରେ ଆସେ


ଡରିଯାଆ ନାହିଁ ତୁହି


ବୀର ଦର୍ପ ପଣେ ଆଗକୁ ମାଡିଯା


ପଛକୁ ତୁ ଚାହାଁ ନାହିଁ l


ହାରିଯିବୁ ଯଦି ହାର ମାନିବୁନି


ପୁଣି ହସି ଛିଡା ହେବୁ


ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଚଳିଲେ


ସଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ହେବୁ l


କେ କଣ କହିଲା ଭୁଲିଯା ରେ ଧନ


କ୍ଷମା ତାକୁ ଦେ କରି


ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ ହେବା ସାର


ସବୁକୁ ଦେ ଆଡ କରି l


ଦୁଃଖ ହେଉ ଅବା ସୁଖ ର ଅବଧି


ଅତିହିଁ କ୍ଷୀଣ ଅଟଇ


ଦୁଃଖରେ କାତର ନ ହୁଅ ରେ ତୁହି


ସୁଖ ରେ ନ ହ ତୁ ବାଇ l


ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ତୁହି ବେଳହୁଁ କରିନେ


ପଛକୁ ନଥିବ ବେଳ


ସମୟ ଆକାଶେ ଉଡୁଅଛି ଦେଖ


ଛଞ୍ଚାଣ ରୂପୀ ସେ କାଳ l


ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ ନିଶ୍ଚେ ହେଜ ରଖ


ଜୀବନେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ


ଉପରୋକ୍ତ କଥା ମାନି ଚଳୁଥିଲେ


ଦୁଃଖ ଯିବ ଦୂର ହୋଇ l

ଦେବକୀ ବେହେରା 


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract