Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Debaki Behera

Others


3  

Debaki Behera

Others


ଜୀବନ ପ୍ରବାହ

ଜୀବନ ପ୍ରବାହ

1 min 187 1 min 187


ହାଏରେ ମଣିଷ ତୋର ଜନମ 

ଜଞ୍ଜାଳ ଯାତନା ଭରା ଜୀବନ l

ଜନନୀ ଜଠରୁ ଆସି ଯେବେ ମାଟି ଛୁଇଁଲୁ 

ଆହାର ପାଇଁ ଆତୁରେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲୁ 

କୁଆଁ କୁଆଁ ଉଚ୍ଚେ କରି ରୋଦନ l

ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲି ବୁଲିଲୁ ତୁ ଦୁନିଆ 

ମାଟିର ମମତା ତୋର କରିଦେଲା କିମିଆ 

କାମିନୀ କାଞ୍ଚନେ ହେଲୁ ମଗନ l

ପଡ଼ିଗଲୁ ସଂସାରର ମାୟାଜାଲ ଘାଇରେ 

ଦିନରାତି ନ ଅଣ୍ଟିଲା ତୋତେ ଧାଇଁ ଧାଇଁରେ 

ମୋର ମୋର ସୁଖେ କଲୁ ଭଜନ l

ଜରା ଯାତନାରେ ଯେବେ ହୋଇଲୁ ତୁ ଅବଶ 

ଶକତି ବିନା ମନରେ ହରାଇଲୁ ସାହସ 

ସବୁ କଳାପନା ହେଲା ସପନ l

ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଏହିଠାରୁ ସରିଲା 

ଆଗରୁ କି ହେବ ଭାବି ହତାଶ ତୋ ବଢିଲା 

ଶେଷରେ ହୋଇବ ସାରା ମରଣ 

ଜଞ୍ଜାଳ ଯାତନା ଭରା ଜୀବନ lRate this content
Log in