Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rashmita Panigrahi

Tragedy

3  

Rashmita Panigrahi

Tragedy

ଛନ୍ଦହୀନ ଜୀବନ

ଛନ୍ଦହୀନ ଜୀବନ

1 min
203


  ବାହାରେ ସଂକ୍ରମଣ 

  ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ 

  ମନ ଆଶଙ୍କିତ 

  ହୃଦୟ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ, 

ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ 

ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ, 

ପ୍ରେମର ଅସଲି ରୂପରେ 

ଦିଶେ ପ୍ରତାରଣାର ବିଷ, 

  କେବେ ରେଳ ଲାଇନ 

  ହୋଇ ଉଠେ ରକ୍ତାକ୍ତ 

  ଦୁନିଆ ବଡ ଦାଣ୍ଡର

   ବଡପଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ 

   କରି ଦେଇଯାଏ କ୍ଷତାକ୍ତ !

କାହା ଥାଳି ରେ 

କେତୋଟି ଛିଦ୍ର 

ଗଣୁ ଗଣୁ ଦିନ ସରିଯାଏ 

ନ ମରି ଭୋକ, 

ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ 

ଦିନୁ ଦିନ ହୁଏ ଛନ୍ଦହୀନ 

 ହଜି ଯାଇ ବିବେକ !


Rate this content
Log in