Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bharat Kamble

Tragedy

4.0  

Bharat Kamble

Tragedy

वाटले नव्हते कधीचं

वाटले नव्हते कधीचं

1 min
281


कोरोना आला कोरोना 

जगात दहशत पसरली 

कोटी लोकांना लागण होऊन 

लाखो लोक मरण पावली 


वाटले नव्हते कधीचं 

असे दिवस येतील 

प्रगतीच्या दिशेने जाताना 

माघारी घेऊन जातील 


हातावर पोट असणा-या 

रोजगारांचे काम थांबले 

अनेकांच्या नौक-या गेल्या 

सर्वकाही ठप्प झाले 


मानव , समाज , राष्ट्र 

सर्वांची अडवणूक झाली 

एका न दिसणा-या विषाणूने 

महाभयंकर आपत्ती आणली 


कमावले होते थोडेसे 

घरात बसून खाण्यात गेले 

खिशे झाले रिकामे 

घरात काहीचं नाही उरले 


स्वप्न पाहिले अनेक 

स्वप्नावर पाणी पडले 

होते नव्हते तेे सारे 

आता संपून गेले 


माणसे झाली कासावीस 

जीव झाला नकोसा 

कोरोना जाईल म्हणून 

धीर धरती थोडासा ...


Rate this content
Log in