Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bharat Kamble

Others

4.1  

Bharat Kamble

Others

हे मानवा...

हे मानवा...

1 min
423


अरे असा कसा रे 

वागतो आहेस तू 

तुुझी बुध्दी भ्रष्ट होऊन

कुण्या मार्गे चाललास तू  


जन्म देणाऱ्या आई बापाला 

वृृध्दाश्रमात नेऊन ठेवतोस 

आपण मात्र ऐष आरामात 

सुुुखी जीवन जगतोस 


भाऊ भावाला ओळखेना 

भांडायला तयार असतोस 

थोड्यास्या इंचभर जागेपायी 

भावाशी हातापायी करतोस 


नाही ठेवलीस माणुसकी 

गुरुजनांचा आदर करत नाहीस 

पैैशाच्या मागे लागून 

पाहुण्यांची कदर करत नाहीस 


तुझ्यापेक्षा रे ... आता 

पशू चांगले वाटतात 

त्यांना जीव लावणाऱ्यांना 

नक्कीचं ओळखत असतात 


हे मानवा ... आपण 

रिकाम्या हाती आलो आहोत 

जीवनात चांंगले रहा 

रिकामीचं जाणार आहोत


Rate this content
Log in