Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Bharat Kamble

Others

4.0  

Bharat Kamble

Others

जिणं माझं

जिणं माझं

1 min
436


राहीले नाहीत ते दिवस 

घर भरून असायचं 

छोट्या छोट्या नातवंडांनी 

अंगण फुुलून दिसायचं 


जोडीदार होता तेव्हा 

कमी नव्हती कशाची 

दादला माझा कमावता 

होती कृपा भगवंतांची 


जोडीदार गेेला सोडून 

सर्वकाही बदलून गेले 

बायका घेेेऊन मुले 

शहरात निघून गेले 


फुटकं माझं नशीब 

वेळ कशी आली 

मुले असूनसुद्धा 

एकटीला सोडून गेली 


इच्छा उरली नसतानाही 

दिवस ढकलत आहेे 

जीवावर उदार होऊन 

जिणं जगते आहे...


Rate this content
Log in