Sanjay Gurav

Romance Fantasy


3  

Sanjay Gurav

Romance Fantasy


तुझी पल्याडची वाट

तुझी पल्याडची वाट

1 min 216 1 min 216

माझा अवघड घाट

तुझी पल्याडची वाट

मन वेडे आसुसले

त्याचा ओसंडला पाट.

माझा पसारा अफाट

तुझा न्याराच गं थाट

मी गुंताच गं अवघड

तू साधी निसरगाठ.

माझा अभ्यासच कच्चा

तुझं सारंच गं तोंडपाठ

मी सागर अति खारट

तू साखरपाण्याचा माठ.

वळणंच नागमोडी सारी

तरी सोडणार नाही पाठ

दिठीआड होतच नाही गं

तुझी पल्याडची ही वाट


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sanjay Gurav

Similar marathi poem from Romance