Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Smita Phadatare

Romance


3  

Smita Phadatare

Romance


सांग तू मला..

सांग तू मला..

1 min 169 1 min 169

सांग तु मला, माझी प्रीत तुला का कळेना

सांग तुझ्या मला, माझी प्रीत तुला का समजेना

सांग तू मला, माझा कायम साथी असशील ना

सांग तू मला, तुझ्या नजरेत मला कधी हरवणार नाहीस ना

सांग तु मला, तुझ्या पावलासोबत मलाही नेशील ना

सांग तू मला, दुःखाच्या पावलामध्ये सुखाची पावले देशील ना

सांग तू मला, मी तुझ्यासोबत कायम असताना मला कधी दूर लोटणार नाहीस ना


Rate this content
Log in

More marathi poem from Smita Phadatare

Similar marathi poem from Romance