Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Prashant Shinde

Inspirational

3  

Prashant Shinde

Inspirational

सतरा जून (17)

सतरा जून (17)

1 min
82


सतरा जून(17)

पाचवा लॉकडाऊन

सतराव्या दिवसाची सांज सांगे...!


स हज मनी विचार डोकावता

त डफड थोडी शब्दांची झाली

रा त्रीस योजलेले शब्द सारे

व्या धीग्रस्त होऊनी पडले....

दि वस सरले भरा भरा

व ळचणीतले विचारही संपले

सा रवा सारव करण्याचे

चि मटीतले शब्दही सांडले...

सां गायचे होते इतुकेच मजला

ज रा धिरानेच सांगेन म्हणतो

सां जेला खरे बोलेन म्हणतो

गे ले सारे शब्द माझे हे ही जाणतो...!


शुभ सायंकाळ...!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational