Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Prashant Shinde

Inspirational


3  

Prashant Shinde

Inspirational


सतरा जून (17)

सतरा जून (17)

1 min 65 1 min 65

सतरा जून(17)

पाचवा लॉकडाऊन

सतराव्या दिवसाची सांज सांगे...!


स हज मनी विचार डोकावता

त डफड थोडी शब्दांची झाली

रा त्रीस योजलेले शब्द सारे

व्या धीग्रस्त होऊनी पडले....

दि वस सरले भरा भरा

व ळचणीतले विचारही संपले

सा रवा सारव करण्याचे

चि मटीतले शब्दही सांडले...

सां गायचे होते इतुकेच मजला

ज रा धिरानेच सांगेन म्हणतो

सां जेला खरे बोलेन म्हणतो

गे ले सारे शब्द माझे हे ही जाणतो...!


शुभ सायंकाळ...!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Prashant Shinde

Similar marathi poem from Inspirational