Priti Dabade

Inspirational Others


3  

Priti Dabade

Inspirational Others


संत ज्ञानेश्वर

संत ज्ञानेश्वर

1 min 169 1 min 169

संत ज्ञानेश्वर।अभंग रचले।अध्यात्म जपले।कर्मयोगी।।१।।

चमत्कार केला।वेद वदवले।रेड्याने म्हटले।मुखातूनी।।२।।

संत मुक्ताबाई।भाकर भाजती।ज्ञानोबा झुकती।पाठीवरी।।३।।

ज्ञानोबा माऊली।भिंत उडवली। प्रचितीच दिली।सामर्थ्याची।।४।।

पाही चांगदेव।जाई अहंकार।करी नमस्कार।क्षणातच।।५।।

केला अनुवाद।संस्कृत गीतेचा। मान मराठीचा।ज्ञानेश्वरी।।६।।

घेतली समाधी।आळंदी क्षेत्रात।ऐन तारुण्यात।सर्वसाक्षी।।७।।


Rate this content
Log in

More marathi poem from Priti Dabade

Similar marathi poem from Inspirational