Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Anil Rathod

Inspirational

1.5  

Anil Rathod

Inspirational

शब्द

शब्द

1 min
225


शब्द पांडुरंग 

शब्द परमार्थ 

शब्द कर्म अन्

शब्द कारकार्थ


शब्द आनंदे उधाण

शब्द दुःखितां आधार

खचलेल्या मनास  

शब्द देई समाधान


शब्दात आहे अर्थ 

शब्दात असे स्वार्थ

शब्दानं होई अनर्थ

शब्दाने होई जीवन सार्थ


शब्दच माणसाचे वैरी 

आपला परका भेद करी

शब्दाने वाढे आपुलकी 

शब्दच माणसं जवळ करी 


तलवार अशी ही दुधारी 

काळजावर वार करी 

घायाळ होई आपलीच माणसं 

बोलू नये कुणा... विकारी 


जपून वापरावे शब्द फार 

शब्दाला असते धार 

शब्दांनी दुखतात मने अपार  

उपयोग करताना करावा विचार


Rate this content
Log in

More marathi poem from Anil Rathod

Similar marathi poem from Inspirational