Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anil Rathod

Tragedy

4.9  

Anil Rathod

Tragedy

कुंपणच शेताला खाते

कुंपणच शेताला खाते

1 min
426


मोठं व्हावं, ध्येय गाठावे

आईबाबाचे स्वप्न पूर्ण करावे

मनीषा मनातच राहते

आमच्या स्वप्नाची राखरांगोळी होते

काय करावे... इथे....कुंपणच शेताला खाते 


रात्रभर पुस्तकात डोकं रुतवून 

 आम्ही डोळे फोडून घ्यावे

कित्येक मने करपून निघते जेव्हा 

परीक्षेच्या ऐनवेळी पेपर फुटल्याचे कळते 


आमच्या स्वप्नाची तर राखरांगोळी होते

काय करावे.... इथे... कुंपणच शेताला खाते 


विश्वासाचा सौदा झाला

किंमत लाखात ठरली

अभ्यासू विध्यार्थी डावलून 

मोठ्या वळुंनी पैशानं बैलं भरली


लाच घेऊन पेपर फुटते 

शासन मात्र शेवटपर्यंत झोपी जाते 

सगळे ढोंगी,सांगावी कुणा व्यथा

आमच्या स्वप्नाची तर राखरांगोळी होते

काय करावे....इथे... कुंपणच शेताला खाते 


जनतेच्या विश्वासाला 

सर्रासपणे गहाण ठेवले जाते 

लाज वाटत नाही यांना,

शासन गलेलठ्ठ पगार देते

आमच्या स्वप्नाची तर राखरांगोळी होते

काय करावे... इथे.....कुंपणच शेताला खाते 


काही सजग लोकांमुळे 

प्रकरण उघडकीस येतो 

थोडा कां होईना तेव्हा

 मनाला दिलासा मिळतो 


एकच इच्छा कठोर शिक्षा व्हावी

चार चौघात यांची धिंड निघावी 

कष्टाळू विध्यार्थ्यांचे स्वप्न पूर्ण व्हावे,

आम्हाला योग्य न्याय मिळावे

यापुढे....असे करण्या... कुणी न धजावे


Rate this content
Log in