Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anil Rathod

Inspirational

3.4  

Anil Rathod

Inspirational

🖊️प्रिय लेखणी जाण 🖊️

🖊️प्रिय लेखणी जाण 🖊️

1 min
312


मनाचे होई हलके भार

भावनेस मिळे इथे आकार

मनाचे बोले वर्ण उकार

वेदनेस मिळे शब्द हुंकार....


दुःखीतांच्या दुःखास

करिती बोलकी

सुखं उधळिती

तया चेहऱ्यावरती


आम्ही किती वर्णावे

तुझे रूप वेगळाले

नाना परिवेश तव

कार्य ते निराळे 


लेखणी विना आहे

सारे जिवन व्यर्थ

लेखणीच तर देई 

या जगण्यास अर्थ


लेखकांचा प्राण

बळीराजाचे रान

नासवी कष्टाचे ताण

प्रिय लेखणी जाण 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational