Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Anil Rathod

Abstract

2.4  

Anil Rathod

Abstract

अंगुलीनिर्देश

अंगुलीनिर्देश

1 min
473


उभा युगप्रवर्तक 

द्याया जन उपदेश

खल कुंठीत बुद्धी 

करी अंगुलीनिर्देश


असे पाळत सहस्त्र

तयाठायी ते वैगून्य 

परि स्वतः समजती

तया जगती अनन्य


आणि अपूर्ण पांगळ्या 

धन्य ज्ञानास मानती 

असे जगती ते शून्य

परि दुष्ट न जाणती


द्वेष अन लोभापायी

जंगजंग पछाडती

पडे सत्याची झापडी 

दुष्ट श्रीमुखी पडती


परि साध्य नच होती

तयांचीया कुटनिती

सत्याचाच जय असे

अजूनही या जगती


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract