Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Prashant Shinde

Inspirational

3  

Prashant Shinde

Inspirational

सात जून (7)

सात जून (7)

1 min
11.8K


सात जून(7)

पाचवा लॉकडाऊन

सातवा दिवस आशेचा...!


सा री मानवजात

त डफडताना पाहता

वा टले नव्हते असे कधीतरी होईल...!


दि सत नसलेले संकट

व ळचणीतून बाहेर पडून

स हज मात करून जाईल....!


आ शेचा किरण म्हणून

शे वटी का असेना परमेश्वर

चा र हात दूर राहणे जाणवून देईल....!


   तारणहार आपला तो

   व्याधीला घालवण्याची सुबुद्धीही

   त्यानेच दिली म्हणायची.....!


सुप्रभात...!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational