Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akash Wankhede

Inspirational

3  

Akash Wankhede

Inspirational

प्रेरणा

प्रेरणा

1 min
253


दुःखाचे विस्मरण व्हावे सुख पेरत जावे ! 

कुठचे हेवेदावे नसावे नाते हळुवार जपावे ! १! 

काय घेऊन जावे काय बाकी ठेवावे ! 

मन कुणाचे न दुःखवावे थोडक्यात समाधान हवे ! २! 

रडून दुसऱ्यास हसवावे दुःख ध्येर्याने पचवावे ! 

रोपट्याला पाणी घालावे भुकेल्यानां खाऊ घालावे ! ३! 

कुणाचे आदर्श घ्यावे कुणासाठी प्रेरणा व्हावे ! 

कुणाला प्रोत्साहन द्यावे कुणाचे उपकार मानावे ! ४! 


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational