Akash Wankhede

Tragedy


3  

Akash Wankhede

Tragedy


हात टेकले देवा रं !

हात टेकले देवा रं !

1 min 194 1 min 194

हक्कासाठी लढाई त्यांची आज कुणी

ऐकेना मोर्च्यावाचून पर्याय नाही रं !१! 


जगाचा पोशिंदा शेतकरी त्याच्या हक्कावर

घाला हा अधिकार तुम्हा कुणी दिला रं ! २! 


लाखो जण रस्त्यावर बिकट आहे हवामान 

कीव कशी नाही विधात्या तुला रं ! ३!

 

त्यांची रास्त आहे मागणी तो स्वतः असून धनी 

मग धानाला त्याच्या एव्हढी सस्ती का मागणी रं ! ४! 


खर्च पेरणीचा निघेल का जीवा त्याच्या घोर 

तूच सांग देवा तो कसा जगेल रं ! ५! 


Rate this content
Log in

More marathi poem from Akash Wankhede

Similar marathi poem from Tragedy