Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Vasudeo Gumatkar

Tragedy

4  

Vasudeo Gumatkar

Tragedy

मनातले भाव

मनातले भाव

1 min
21.6K


मनातले भाव

मनात राहिले

वेदना या माझ्या

कोणी ना पाहिले


सांगायचे होते

खुप मनातले

ओठात ते सारे

आजही गुंतले


का कळेना तुला

भाव डोळ्यांतला

ऐक ना एकदा

आवाज आतला


मनातले भाव

मनात दाटले

विरहात तुझ्या

आसवं आटले


कोणास सांगु मी

मनाची वेदना

हृदय थांबते

दूर तू जाताना


Rate this content
Log in