Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akash Wankhede

Others

3  

Akash Wankhede

Others

एक राष्ट्र-एक संस्कृती

एक राष्ट्र-एक संस्कृती

1 min
265


उत्सव नात्याचा सण चैतन्य घरी दारी ! 

नऊ दिवस केव्हढी धूम नव दुर्गा येत घरी ! १! 

नऊ दिवस उपवास अनवाणी तिची उपासना ! 

क्षीण मुळी जाणवत नाही जागृत होई चेतना ! २! 

तिची दृष्टी सर्वदूर ओळखून मनीचा भाव ! 

श्रध्येने औक्षिता देवी दूर होतो मनीचा भेव ! ३! 

खरा उत्सव नात्याचा ओळख एक संस्कृतीची !

खेळ दांडियाचा चाले परंपरा महान राष्ट्राची! ४! 


Rate this content
Log in