The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Akash Wankhede

Others

3  

Akash Wankhede

Others

!! मेळ (एकजूट) !!

!! मेळ (एकजूट) !!

1 min
45


मेळ हे दोन मुळाक्षर ! 

 पण केव्हढी त्यात धार ! 

 मेळ एकजुटीचा विचार ! १!

 मेळ जशी गोड साखर ! 

 मिळून खान्याची भाकर ! 

 मेळ एकमेकांचा आधार ! २!

  मेळ एक दुसऱ्याचा भार ! 

  ताण नाही येत एकावर ! 

  मेळ होता म्हणून जमलं सार ! ३!

  मेळ म्हणजे एक शिष्टाचार ! 

  नात्याचे बंध घट्ट बांधणार ! 

  आपुलकीचा तो अविष्कार! ४!

  मेळ जसा, गाणी सुमधुर ! 

 साथ संगीताचा आला बहर !

 अनेक आवाजाचा एकच सुर ! ५!

मेळा मुळे बळ मिळत खरं ! 

खुली होतात हृदयाची दार! 

संकृती त्याच घरात वसणार ! ६!


Rate this content
Log in