Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ganesh Shivlad

Romance Others

4.2  

Ganesh Shivlad

Romance Others

नभही पुन्हा दाटुन आले

नभही पुन्हा दाटुन आले

1 min
11.9K


नभही पुन्हा गर्द दाटुन आले

जरी रातभर सर्द बरसून गेले..१


सोबती वारा शिळ मारत झुले..

भावनांचा पिसारा हळूच फुले..२


गुलमोहर केशरी प्रेमाने डुले..

दवबिंदू चमके पानांवर ओले..३


झाडांवर पक्षी चिंब प्रेमात न्हाले..

पिऊनी अमृत चातक तृप्त झाले..४


आल्हाद समयी प्रिय साजना आले..

रोमांच अंगांगी हृदय धड धड हले..५


मऊ गुलाबी गालांवर लाली खुले..

नजरेने हरिणी हृदय घायाळ केले..६


अलगद सरी येऊन धरणीसे मिले..

ये जवळी अशी, मेरे लगजा गले..७


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance