@uj7jg7ai

गंगाशिवकापुत्र Ganesh G Shivlad
Literary Colonel
71
Posts
5
Followers
48
Following

मनात माझ्या असे एक इच्छा, वाटते मला ती पूर्ण व्हावी..! कागद व्हावा आकाशाचा, अन् समुद्राची शाई व्हावी..! पंख फुटावे लेखणीला माझ्या, गरुड भरारी तिने घ्यावी..! शाई वाहून तिने सागराची, कोऱ्या नभाची पाने रेखाटावी..! आणिक असे मला वाटते, माझी लेखणी मनकवडी व्हावी..! जे जे असेल मनात माझ्या, तिने ती... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

No Story contents submitted.

Feed

Library

Write

Notification
Profile