Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Sudha Patil

Fantasy


3  

Sudha Patil

Fantasy


मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे

मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे

1 min 231 1 min 231

मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे

मातीत मिसळून गंध उधळायचा आहे

एकरुपतेचा धुंद सुगंध साऱ्या

आसमंतात पसरवायचा आहे...

मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे...//1//


ओथंबलेल्या मेघांमधून धरणीवर

मनसोक्त बरसायच आहे.,...

तिच्या कुशीत लपलेल्या बीजांना

हळूवार,लुकलुकत अ़ंकुरण्यासाठी 

भिजावायचं आहे...

मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे....//2// 


प्रेमधारांचा वर्षाव करीत

मनामनातील प्रेमाला फुलवायचं आहे

मनातील मोरपीसी आठवांना

अलगद जागवायचं आहे

मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे....//3//


झाडाच्या पानांवर खेळत

मोती बनायचं आहे

निथळणाऱ्या माझ्याच थेंबांना

बालमनात जपायचं आहे

मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे...//4//


आकाशात इंद्रधनुष्य बनून

कवी मनात फुलायचं आहे

माझ्या अन् धरतीच्या प्रेमाच्या

रचनांना आकार द्यायचा आहे

मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे...//5//


डोंगर माथ्यांना चुंबून

धो धो कोसळायचं आहे

खळाळत जाऊन, नदीत मिसळून 

सागरात एकरुप व्हायचं आहे...

मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे..//6//


सागरातील माझ्या रुपाला 

उन्हात सुकवायचं आहे

वाफ होऊन आकाशात जाऊन

पुन्हा पुन्हा धरणीस माझ्या भेटायचं आहे...

मलाही एकदा पाऊस व्हायचं आहे...//7//...


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sudha Patil

Similar marathi poem from Fantasy