Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sankalpana Gaikwad

Inspirational

4  

Sankalpana Gaikwad

Inspirational

मायेची झोपडी

मायेची झोपडी

1 min
352


माया मायच्या झोपडीत

अंधाराले कंदीलाची साथ आहे

छपन्न भोग नाय

पण भाकरीची आस हाय


थंडी उन वारा पाणी

छप्परातून शिरते

मायच्या लुगड्याची वाकय

मायेची उब देते


सुखा-दुखाच्या क्षणाले

एकामेकाची सावली

सोन्या नान्यानं हाय रिकामी

माणूसकीच्या धन-दौलतीनं हाय भरली


माया मायच्या झोपडीत

अभायभर माया

जणू पंढरीचा विठ्ठल

रखमाईची छाया


Rate this content
Log in