Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

Sankalpana Gaikwad

Inspirational

3  

Sankalpana Gaikwad

Inspirational

जिवण

जिवण

1 min
439


जिवन जिवन म्हणजे काय असतं

कधी तुझ्या तर कधी माझ्या

जिवनात येणाऱ्या सुख दुःखाचा

आबट-गोड अनुभव असतं


जिवन जिवन म्हणजे काय असत

पंख लावून उंच भरारी घ्यायची

कि पंख छाटून जगायचं

आपले आपनच ठरवायच असतं


जिवन जिवन म्हणजे काय असतं

गजरा होऊन केसात मळायचं

कि फुल होऊन पायावर वाहायचं असतं

आपले आपणच ठरवायचं असतं


जिवन जिवन म्हणजे काय असतं

सुंदर अस स्वप्नाचं गाव असतं

नातीगोती प्रेम,जिव्हाळा असतं

किती प्रेम द्यायचं नी किती घ्यायचं

आपले आपनच ठरवायचं असतं


जिवन जिवन म्हणजे काय असतं

जगण्याला श्वास असतं

मरणाला स्मशान असतं

जगण्यासाठी मरावे कि

मरुन जगायचं असतं

आपले आपनच ठरवायचं असतं


जिवन जिवन म्हणजे काय असतं

थोड तुझ थोड माझ मानले

तर दुःख नाही तर सुखच सुख असतं


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sankalpana Gaikwad

Similar marathi poem from Inspirational