Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sankalpana Gaikwad

Others

3  

Sankalpana Gaikwad

Others

गौराईचे आगमन

गौराईचे आगमन

1 min
428


घर झाले आवरून

धुनी भांडी धूवून

येणार आहेत गौराई माझ्या

पुतळी अन् गणेशाला घेवून...


गौराईच्या आगमनाने

आतूर झाले साऱ्यांचे मन

दोघींनाही लाल,हिरवी पैठणी झाली घेवून

पुतळीला झबले नी गणेशाला धोती टोपी घेवून...


चिवडा, चकल्या, शंकरपाळे

लाळू,कडबोड्यांनी डबे झाले भरून लहान बाई हट्टी झाले तिला नटून

दोघेही सजल्या दिसतात लय भारी

आया-बाया साऱ्या मिळून

कंरजी, अनारश्यानी फुलोरा झाला सजून....


हळद कुंकवाचा पावलांनी लक्ष्मी आली दारी

आंबील कतली प्रसादाची लज्जत लय न्यारी....


संध्याकाळचे वाजले सात

आरतीची झाली वेळ

नवनवीन लेकी सुनांनी

घातलाय गौराई खेळाचा मेळ...


झिंमा ,फुगडी ,गाणी, ओवी

कित्ती कित्ती बाई करुया मज्जा

अडीच दिवसाच्या माहेराला

आलेल्या गौराई माझ्या सुखावून जातात बेज्जा...


Rate this content
Log in