Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sankalpana Gaikwad

Inspirational

3  

Sankalpana Gaikwad

Inspirational

वाट

वाट

1 min
72


डोंगर-दरीच्या मधून

नागमोडी होती वाट।।१।।


रस्त्याच्या कडेचे सागवान झाडे

गर्द झाली होती दाट।।२।।


वाट कधीच थकत नव्हती

वाटसरुसोबत नित्य धावत होती।।३।।


वाट सर्वांना मार्ग दावीत होती

छोट्या-मोठ्याचा भार झेलत होती।।४।।


पडल्या होत्या भेगा वाटेवर

मन तिचं हासत होत वाटसरुच्या सुखावर।।5।।


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational