Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

Harshada Pimpale

Inspirational Others


3  

Harshada Pimpale

Inspirational Others


क्षण काही सुखाचे, क्षण काही...

क्षण काही सुखाचे, क्षण काही...

1 min 212 1 min 212

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे

आयुष्यात या रोजच येतात, रोजच जातात...

नव्या गोष्टींना ते एक वेगळंच उधाण आणतात

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे...


निसटली जरी वाळू एकात एक मिसळून राहायचे

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे...

आदळूनी लाटांपरी पुन्हा सागरी एक व्हायचे

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे...


समजून उमजून साऱ्यांना फुलांपरी जपायचे

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे...

एक कण असेल जरी साऱ्यांनीच चाखायचे

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे...


एकाने रागावले तरी दुसऱ्याने मनवायचे

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे...

मदतीला एकमेकां घोड्यासारखे धावून यायचे

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे...


कधी हसऱ्या शब्दांचे तर कधी बोचऱ्या भावनांचे

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे...

एकमेकांसवे सारे आयुष्य घालवण्याचे

क्षण काही सुखाचे तर क्षण काही दुःखाचे...


क्षणोक्षणी तयांना आठवणींच्या कुपीत हळुवार साठवायचे...

वाटलेच घ्यावा जरा विसावा, 

त्या आठवणींच्या कुशीत मग अलगद, शांत निजायचे...!!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Harshada Pimpale

Similar marathi poem from Inspirational