Harshada Pimpale

Romance


3  

Harshada Pimpale

Romance


तुला पाहते रे...!!

तुला पाहते रे...!!

1 min 20 1 min 20

शब्द ओंजळीत घेवून

भावना पानावर उमटवून

लेखणी ही माझी

तुला पाहते रे...

शब्द शब्द ओवून एक

गीत मी गुंफले अन्

गीत ते माझे

तुला पाहते रे...

शब्दांनीच जुळलं नातं

शब्दांचीच तयाला साथ

सांगण्या हे भाव आज मी

तुला पाहते रे...

शब्दांनी वेचली प्रेमाची फळं

जणू काही गोड रसाळ

चाखावया चव ती ,मी

तुला पाहते रे...

शब्द माझा सोबती

शब्द माझ्या प्रेमाचा मोती

शोधावया तो सुंदर मोती, मी

तुला पाहते रे...

तुला पाहते रे...


Rate this content
Log in

More marathi poem from Harshada Pimpale

Similar marathi poem from Romance