Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Harshada Pimpale

Drama Tragedy

3  

Harshada Pimpale

Drama Tragedy

आयुष्य...

आयुष्य...

1 min
601


कधी कधी असं वाटतं...

की झाडासारखं आयुष्य झालंय...

कितीही घाव झेलले...

तरी वेदना सहन करून आपण 

थंडगार मायेची सावली देणं थांबवत नाही...!!


पण कधी असंही वाटतं...

की एखादं वादळ यावं 

आणि कोलमडून जावं...

म्हणजे वेदना शांत होतील... 

कायमच्याच...!! 


कुणाचे घाव झेलावे लागणार नाही.... 

आणि कुणी मायेच्या सावलीची 

अपेक्षाही करणार नाही...!!


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Drama