Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Pallavi Udhoji

Romance Tragedy

2  

Pallavi Udhoji

Romance Tragedy

खदाखदा मी हसले

खदाखदा मी हसले

1 min
2.9K


आठवण त्याची होताच

ढसाढसा मी रडले

आणि कधी मोकळेपणाने

खदाखदा मी हसले


Rate this content
Log in