Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vasudha Naik

Inspirational

3  

Vasudha Naik

Inspirational

देव नाही देवालयी

देव नाही देवालयी

1 min
11.9K


देव नाही देवालयी

देव आहे मानवात

मानवाच्या विचारात

देव त्याच्या आचारात...


देव नाही देवालयी

देव लहान मुलात

संगोपन नीट करा

सारे या बालवयात...


अनुभव नीट द्यावा

ज्ञान अमर्याद द्यावे

बोधकथा सांगाव्यात

शील सर्वांनी जपावे...


निसर्गाचा अनुभव

प्रत्यक्षात द्यावा त्यांना

नैसर्गिक उपहार

शिकवावा बालकांना...


ज्ञानबिंदू पाजावेत

माया, प्रेम जागवावे

शान भारताची ठेवू

ज्ञानातून शिकवावे...


घरदार स्वच्छ ठेवू

निगा अंगणाची राखू

वृक्षवेली लावू दारी

फळं त्यांची गोड चाखू...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational