Manisha Awekar

Abstract


3  

Manisha Awekar

Abstract


बाबा मला माफ करा

बाबा मला माफ करा

1 min 178 1 min 178

बाबा माझ्या अभ्यासाला 

तुम्ही अग्रक्रम दिले

अभ्यासाच्या जोडीलाच

कलागुण शिकविले


हात प्रेमळ सदैव

असे माझ्या पाठीवरी

चढे लेक प्रगतीच्या 

पाय-याच वरवरी


अभ्यासात मन माझे

परीक्षांचे भय वाटे

शब्द देता आधाराचे

मनातले भय फिटे


माझी परीक्षा संपता

बेत कितीक रचले

आनंदात परतता

अघटित हो घडले


कसा अचानक आला

तीव्र हृदय झटका

केले होत्याचे नव्हते

बसे मनाला चटका


खरे वाटत नव्हते

मजपुढे वाढलेले

बाबा मला माफ करा

दुःखावेगे ओरडले


नाही काही सेवा केली

नाही तुम्हां रिझविले

कल्पवृक्ष कन्येसाठी

लावुनिया बाबा गेले


किती बेत केले होते

तुम्हांलागी सुखवाया

गेले सर्वचि लयासी

बाबा मला माफ करा


Rate this content
Log in

More marathi poem from Manisha Awekar

Similar marathi poem from Abstract