Umesh Salunke

Tragedy


3  

Umesh Salunke

Tragedy


आई गं....!

आई गं....!

1 min 182 1 min 182

काय सांगू आई तूला 

भास होतो सारखा मला 

पहिल घरी आलो की 

बघतो तूला.....!


आई खुप सांगायचं तुला 

तोंड भरून बोलायचं मला 

गावावरून कधी येशील 

असं होतयं मला....!


आई तुझ्या हातचं जेवण

 करायचं मला खुप भूक 

लागली बोलू सांग आई

आता कुणाला....! 


आई तुझी तब्येत बरी

आहेना सांग ना मला 

उगीच झोपून राहु नको 

तुझ्या शिवाय कोण 

आम्हाला....!


आई काही हरवले 

की शोधून देते मला 

आज माझी वस्तू भेटत

नाही विचारू कुणाला.....!


आई घरी आलीचं नाही 

शोधायला लावू कुणाला 

विचारलं सगळ्यांना तयार 

नाही कुणी बोलायला....!


आई आई आई गं

आता कधीचं भेट

होणारं नाही वाटलं

होतं मला.....! 


आई तुझ्या मनांत

राग नाही ना गं

माझ्याविषयी आई....!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Umesh Salunke

Similar marathi poem from Tragedy