Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Tragedy Others

4.8  

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Tragedy Others

ಅಂದು ಇಂದು

ಅಂದು ಇಂದು

1 min
24.9K


ಅಂದು 


ನನ್ನದೊಂದು ಇತ್ತು ಗುಜರಿ,

ನಾನು ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ ದಿನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿ.

ಹಳೇ ನಟ್ಟು, ಬೋಲ್ಟು, 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ಟ್ .

ಕಿತ್ತೋದ ಟೈಯರ್, ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್.

ಇವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ.

ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಹುಚ್ಚ. 


ಇಂದು 


ನನ್ನ ಆ ಗುಜರಿ ಇಂದು ನನ್ನದಲ್ಲ,

ಇರುವರು ಯಾರೋ ಹಾಜರಿ, ಅದರಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ !

ಹಳೇ ನಟ್ಟು, ಬೋಲ್ಟು ನನ್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲಾ,

ಹೊಸ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟಿ ಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲಾ. 

ಕಿತ್ತೋದ ನನ್ನ ಟೈಯರ್ಯಿಲ್ಲಾ!

ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್ಯಿಲ್ಲಾ!

ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿರುವರೋ ಅವುನ್ನೆಲ್ಲಾ !

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆನಲ್ಲ.

ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ. 

ಅವರೆಲ್ಲರಿದ್ದರು ನನ್ನ ಗುಜರಿ ಅನಾಥ ಕಾರಣ

ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲವಲ್ಲ !


Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Tragedy