Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Tragedy Others


4.8  

ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Tragedy Others


ಅಂದು ಇಂದು

ಅಂದು ಇಂದು

1 min 24.4K 1 min 24.4K

ಅಂದು 


ನನ್ನದೊಂದು ಇತ್ತು ಗುಜರಿ,

ನಾನು ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ ದಿನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿ.

ಹಳೇ ನಟ್ಟು, ಬೋಲ್ಟು, 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಲ್ಟ್ .

ಕಿತ್ತೋದ ಟೈಯರ್, ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್.

ಇವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ.

ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದೆ ಹುಚ್ಚ. 


ಇಂದು 


ನನ್ನ ಆ ಗುಜರಿ ಇಂದು ನನ್ನದಲ್ಲ,

ಇರುವರು ಯಾರೋ ಹಾಜರಿ, ಅದರಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ !

ಹಳೇ ನಟ್ಟು, ಬೋಲ್ಟು ನನ್ನ ಮರೆತಿಲ್ಲಾ,

ಹೊಸ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟಿ ಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲಾ. 

ಕಿತ್ತೋದ ನನ್ನ ಟೈಯರ್ಯಿಲ್ಲಾ!

ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಪಂಚರ್ಯಿಲ್ಲಾ!

ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿರುವರೋ ಅವುನ್ನೆಲ್ಲಾ !

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆನಲ್ಲ.

ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ. 

ಅವರೆಲ್ಲರಿದ್ದರು ನನ್ನ ಗುಜರಿ ಅನಾಥ ಕಾರಣ

ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲವಲ್ಲ !


Rate this content
Log in

More kannada poem from ದೈವಿಕಾ ಕೆ

Similar kannada poem from Tragedy