Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Darsh Chaudhari

Tragedy

3  

Darsh Chaudhari

Tragedy

સમય

સમય

1 min
11.9K


છે ખિસ્સામાં લાખો રૂપિયા,

છતાય્ છે ખાવાના ફાંફા,

થોડાક આઘા રહેજો સમય નબળો ચાલે છે;


સંબંધો છે લાખ રૂપિયાના,

છતાય્ છે એમાં વ્યસ્તતા,

થોડાક આઘા રહેજો સમય નબળો ચાલે છે.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Tragedy