Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Darsh Chaudhari

Drama

2  

Darsh Chaudhari

Drama

જિંદગી

જિંદગી

1 min
190


થોડું મળે એમાં થોડું જીવાય જવાય છે,

તારા ચહેરા ને યાદ કરી ને હસી જવાય છે;


ગયો હતો એ જૂની જગ્યા પર જ્યાં આ દિલ મર્યું હતું,

એ જગ્યા જોઈ ને આજે આંખોથી રડાય જવાય છે;


આપણા બે ના મિલનનું સપનું તો ના પૂરું થઈ શક્યું,

તે આપેલા વચનને યાદ કરી જિંદગી જીવાય જવાય છે


Rate this content
Log in