Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Kaushik Dave

Tragedy

3  

Kaushik Dave

Tragedy

દુઃખી ભારતીય

દુઃખી ભારતીય

1 min
12K


માનવતા મૂકી કોરાણે,

શેતાન છવાઈ ગયો છે,


આપણા જ રક્ષકો ઉપર,

તેજાબ ઢોળાઇ રહ્યો છે,


શિક્ષણની સંસ્થાનો પણ,

દુરૂપયોગ થઇ રહ્યો છે,


સંસ્કારની ભૂમિ પર,

કાવતરા થઈ રહ્યા છે,


અભિવ્યક્તિના નામે,

કંઇક ના હક્ક છીનવાઈ રહ્યા છે,


આ બધું જોઇને,

સાચો ભારતીય દુઃખી થઈ રહ્યો છે,


માનવ માનવ મટી ને,

શયતાન બની રહ્યો છે,


માનવ માનવ મટી ને,

શયતાન બની રહ્યો છે.


Rate this content
Log in