Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vrajlal Sapovadia

Abstract Children

4  

Vrajlal Sapovadia

Abstract Children

આજી

આજી

1 min
32


હા જી હા મારું નામ આજી 

નદી છું નથી કોઈ માજી,


રાખું કુદરતને હું રાજી 

થોડી જાજી છે વનરાજી,


નીકળું લોધીકાથી સજી 

રોકાઉં છું રાજકોટ હજી,


પરબે પાણીની હરાજી 

અષાઢે પૂરમાં તારાજી,


ખેતરે ખેડું રાજી રાજી 

ડાબે ડોંડી ન્યારી વીરાજી,


લાલપરી જમણે તાજી 

રાજકારણે ભલે ગાજી,


ચોમાસે ભરપૂર છાજી 

બાકી લૂખી સુક્કી લાજી,


જોડિયા ખાઈને ભાજી 

કચ્છ અખાતે પુરી બાજી,


હા જી હા મારું નામ આજી 

નદી છું નથી કોઈ માજી.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Abstract