Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଭୁଲି ହୁଏନା
ଭୁଲି ହୁଏନା
★★★★★

© Bauribandhu Lenka

Tragedy

1 Minutes   6.7K    5


Content Ranking

ନିକଟରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ

କେବେ ବି ତ କରିନ ଇଶାରା

ସେଠାରୁ ଆସିବାର ବହୁଦିନ ପରେ,

ଅକସ୍ମାତେ ଯେବେ ଦେଖାହେଲା,

ଡାକି ତୁମେ କଥା ହେଲ,

ଆଖିରୁ ତୁମର ବହିଗଲା ଦୁଇଧାର ଲୁହ

ଆଉ ତୁମେ ପଡିଗଲ ଧରା II

ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ,

ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି

ସେପରି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ବି ନ ଥିଲି I

କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ

ଚକ୍ରବାକ ପରି ତୁମେ ପଶି ଆସିଲ

ମୋ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରେ II

ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଲା ପରେ,

ତୁମେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲ,

ଆଉ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇ

ମୁଁ ବି ଫେରି ଆସିଥିଲି I

ହେଲେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା

ସେଇ କିଛି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ

ମୋ ମନରେ ରହିଅଛି ସ୍ମୃତି ହୋଇ

ରହିଥିବ ଏ ଜୀବନ ସାରା

ପାରିବିନି ଭୁଲି II

****

ଇଶାରା ଲୁହ ସ୍ମୃତି ଭୁଲି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..