Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

Abstract Thriller Children

3  

ବୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା

Abstract Thriller Children

ଯାଦୁଖେଳ କିଣେ ମନ

ଯାଦୁଖେଳ କିଣେ ମନ

1 min
209


ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି,

ମନୋରଞ୍ଜନ ହିଁ ଲୋଡା ।

ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆମ ହୃଦୟକୁ,

ଦେଇଥାଏ ଫୁଲତୋଡ଼ା ।।

ମନୋରଞ୍ଜନ ର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ,

ଅଛି ଆମ ସମାଜରେ ।

ଯାଦୁ ଖେଳ ତହିଁ ଅଟଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର,

ପରିଚିତ ଘରେଘରେ ।।

ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ହୁଅଇ ସମ୍ଭବ,

ଏହି ଯାଦୁ ଖେଳ ପାଇଁ ।

ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଘଟଣା ଯେତେକ,

ଏଇଠି ହିଁ ଘଟିଥାଇ ।।

ଆଖିକୁ ଆମର ନ ହୁଏ ବିଶ୍ବାସ,

ଏହି ଯାଦୁ ଖେଳ ଦେଖି । 

ଯାଦୁକର ଟିଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶଂସା,

ତା ବିଦ୍ୟାକୁ କରି ସାକ୍ଷୀ ।।

ଏହି ଖେଳଟି କୁ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ,

ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସବୁ ପ୍ରାଣ ।

ବିଷାଦ ମନ ରେ ଆଣିଦିଏ ସୁଖ,

ଯାଦୁଖେଳ କିଣେ ମନ ।।Rate this content
Log in