Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Amit Bal

Romance

4.0  

Amit Bal

Romance

ସ୍ମୃତିର ନିଆଁ ଝୁଲ

ସ୍ମୃତିର ନିଆଁ ଝୁଲ

1 min
294


ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେଦିନ ମୋର

ଦେଖା ହୋଇଗଲା ପ୍ରୀତିପଦ୍ମା ସହ

    ପୁରୀର ସେ ସ୍ବପ୍ନ ବିଭୋର ବେଳାଭୂମିରେ ,

ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ

       ସେ ହସି ଦେଲା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ,


ଏଥର ଶୂନଶାନ ନୀରବତାକୁ ଡେଇଁ

ମୁଁ ପଚାରିଲି କେମିତି ଅଛୁ

ଆଜି ବି ତ ବଉଳର ବାସ୍ନା ପରି

        ମହ ମହ ବାସୁଛୁ .....!

ସେ କହିଲା ହଁ ଭଲରେ ଅଛି

ସ୍ମୃତିର ବତୀ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଛି

         ବିସ୍ମୃତିର ଅନ୍ଧାର ଗଳିରେ ,

ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ , 

        ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ସବୁ

ସବୁ ଦିନେ ନିଆଁ ଝୁଲ ହୋଇ ଝୁଲୁଥାଏ

ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ବଳକା ଜୀବନରେ .......


Rate this content
Log in