Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Trupti Paikaray

Abstract Inspirational Romance

1.8  

Trupti Paikaray

Abstract Inspirational Romance

"ବର୍ଷା"

"ବର୍ଷା"

1 min
13.8K


ବର୍ଷା

(ଏକ ଗଜଲ)

ମନର କୋହ ଯେବେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ,

ମେଘୁଆ ଆକାଶରେ,

ମିଳନ ଆଉ ବିରହର ରାଗିଣୀରେ,

ପ୍ରେମର ଦହନରେ,

ମତୁଆଲା ହେଇ

ବର୍ଷା ଗଜଲ ଗାଏ,

ବର୍ଷା ଏକ ଗଜଲ I

 

(ବାସ୍ନା)

ଭିଜାମାଟି,

ସ୍ମୃତି ବାଲକୋନୀରୁ

ପ୍ରେମ ମଧୁମାଳତୀ,

ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ,

ପ୍ରିୟI ଦେହର ସେ

ମିଠାମିଠା ବାସ୍ନା,

ଆଜି ଅତୀତରେ ବିଲୀନ,

ହେଲେ ବର୍ଷାରେ ବେଶ ତାଜା,

ବର୍ଷା ଏକ ବାସ୍ନା I

 

(ସ୍ମୃତି)

ବର୍ଷା ଏକ ସ୍ମୃତି ସେଇ ପିଲାଦିନର,

କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଖି

ମାଆ କୋଳରେ ଲୁଚିବାର,

ବାପାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ମାଆ କାନ୍ଦିବାର I

ଅସରାଏ ବର୍ଷିଯିବା ପରେ,

 ଆମ୍ବବାଡିରୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇ ଭାଇ ସହ ଭାଗିଦାରୀ କରିବାର I

ପୁଣି ବର୍ଷା ଏକ ସ୍ମୃତି ସେଇ ଯୌବନର,

ବର୍ଷା ଦେଖି ପ୍ରିୟI ପାଇଁ ଦି ପଦ ଗୀତ ଗାଇବାର,

ଆଉ ଅଫେରା ଅତୀତକୁ ଝୁରିହେଇ

ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିବାର I

(ସ୍ୱପ୍ନ )

ଟୋପାଏ ବର୍ଷା

ଟିକିଏ ଭିଜେଇଦେଲେ,

ସାଧବବୋହୁ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଚାଲି ଦେଖି

ଆଖି ମସଗୁଲ ହୁଏ,

ମନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ,

ପ୍ରେମିକ ତା ପ୍ରେମୀର,

ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାର,

ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାର

ଆଉ ଫଳ ମଧୁ ସଂଚାରିବାର I

 

(ଆଶା )

ବର୍ଷା ଏକ ନୂଆ ଆଶା ପ୍ରିୟI ସହ ମିଳନର,

ଖାଲି ଟିକେ ଭିଜିଭିଜି,

ପ୍ରିୟI ବିରହରେ ଲୁଚିଲୁଚି କାନ୍ଦିବାର I

ବର୍ଷା ଏକ ଆଶା ସପ୍ତରଙ୍ଗଭରା ଜୀବନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର,

କବିର ସେଇ ଦି ଧାଡି କବିତା ହେବାର,

ଆଉ ସୁନେଲି ସବୁଜିମାର,

 

 

ସମାପ୍ତ....

By: Trupti Paikaray


Rate this content
Log in

Similar oriya poem from Abstract