Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bhagyabanta Mahaling

Abstract Inspirational Others

3  

Bhagyabanta Mahaling

Abstract Inspirational Others

ସମ୍ପର୍କ

ସମ୍ପର୍କ

1 min
200


ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ବନ୍ଧନ

  ସହଜରେ ଛିଣ୍ଡେ ନାହିଁ

  ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି

  ଆପଣାର ଲାଗେ ସେହି।


  ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଘର କରିଥିଲେ

  ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ସହି

  ସୁଖ ସାଥେ ଦୁଃଖ ଅଛି

  ଭୁଲି ନ ଯିବା କେହି ।


  ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ

  ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ଯେବେ

 ନିଜ ଠୁ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ

  ଭୁଲି ନ ହୁଏ କେବେ ।


  ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୁହେଁ ସୂତା ଖଣ୍ଡା

  ସହଜରେ ଛିଡି ଯିବ

  ଭାବର ବନ୍ଧନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ

  ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ର ଥିବ। 


 ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରଖି

  ଚାଲିବା ସଂସାରେ ବାଟ

 ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ

  କରି ନ ପାରିବ ଗ୍ରାସ ।


 


Rate this content
Log in