The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Mr.Siddheswar Behera

Children

3  

Mr.Siddheswar Behera

Children

ଶୂନ ଗାଡି

ଶୂନ ଗାଡି

1 min
101


ଦରକାର ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ 

ନାହିଁ ତାର ଇଞ୍ଜିନ ।

ପେଡାଲ ମାରିଲେ ଗଡିଗଡି ଯାଏ

ଚକରେ ଭରି ପବନ ।।


କିଏ କହେ ତାକୁ ଶୂନ ଗାଡି ପୁଣି

କହେ କିଏ ସାଇକେଲ ।

ଚଲାଇବା ଯେବେ ନିଇତି ଏହାକୁ

ଦେହ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ।।


ଚଲାଇବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଲୋଡା ନାହିଁ 

ଲୋଡା ନାହିଁ ହେଲମେଟର ।

ଜୋରରେ ଚଳାଇବାକୁ ହେଲେ ୟାକୁ 

ଲୋଡା ମାଂସପେଶୀ ବଳର ।।


ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେନାହିଁ ଏ

କରେ ବହୁ ଉପକାର ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉ ଅବା ବୁଢା,ଭେଣ୍ଡିଆ

ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ।।


ବୁଲା ବେପାରୀଙ୍କ ଏ ଅତି ନିଜର 

ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ସାଥି ।

ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲି ବେପାର କରନ୍ତି 

ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ ନିତି ।।


ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାଖ ହେଉ ଅବା ଦୂର

କରିବା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ।

ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ ହୋଇଯିବ 

ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଶରୀର ।।


କେ. ମେକ୍ ମିଲନ୍ ଏହି ଯାନର 

କରିଥିଲେ ପରା ଉଦ୍ଭାବନ ।

ତାଙ୍କରି ଏହି ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ

ଅମର ରହିବେ ସବୁଦିନ ।।Rate this content
Log in