We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Sasmita Das

Romance


3.0  

Sasmita Das

Romance


ପ୍ରେମ

ପ୍ରେମ

1 min 666 1 min 666

ପ୍ରେମ,

ସଂପର୍କ ର ଭିନ୍ନ ଏକ ଭାଷା

ସୃଷ୍ଟି ର ଆରମ୍ଭ ରୁ

ପ୍ରେମ ରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ।

ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ

ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ,

ପୁଣି ଅସୀମିତ ,ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ ।

ପ୍ରେମ,

ତ୍ୟାଗ ର ଅନ୍ୟନାମ

ଆଖିର ଭାଷା , ଓଠର ନୀରବତା ,

ହୃଦୟ ର ଏକ ଅନୁଭବ ।

ପ୍ରେମ ଗଢ଼ି ତୋଳେ

ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଟିଏ।

ହେଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି

ବଦଳି ଯାଇଛି ପ୍ରେମ ର ସଂଜ୍ଞା

ଏଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଅନୁଭବ ରେ

ଖାଲି ଉପଭୋଗ ରେ ,

ଛଳନା ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ରେ ।

ତୁମେ ,

ଯେବେ ଆସିଲ ମୋ ଜୀବନେ

ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଟିଏ ନେଇ

ବଦଳାଇ ଦେଲ ଭାବନାକୁମୋର ।

ତୁମେ,

ବୁଝିପାରୁଥଲ ମୋ ମନ ର ଭାଷା ସବୁ

ଦେଖିପାରୁଥିଲ ହୃଦୟ ତଳର ଦୁଃଖ କୁ

ଯେତିକି ଜାଣିନି ମୁ ମୋ ନିଜକୁ

ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ମୋତେ ।

ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଟି ଏ

ଆଜିବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି

ତୁମ ପରି ପ୍ରେମୀ ଙ୍କ ହୃଦୟରେ..


Rate this content
Log in

More oriya poem from Sasmita Das

Similar oriya poem from Romance